Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ikonic Toys, Versie 1.1

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - Betekenis

Artikel 2 - Contactgegevens

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

Artikel 9 - Verplichtingen bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 -Klachtenregeling

Artikel 16 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Betekenis

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepinsgrecht”);

Consument: als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;

Ikonic Toys: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;

Overeenkomst op afstand: een contract tussen Ikonic Toys en de consument die helemaal tot stand komt via de webshop;

Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping. Dit formulier kunt u aanvragen via service@ikonictoys.nl

 

 Artikel 2 - Contactgegevens van Ikonic Toys

 

Naam: Ikonic Toys

Vestigingsadres:

Conradlaan 42

2627 BT Delft

 

Telefoonnummer: 015 887 1314

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@ikonictoys.nl

 

KvK-nummer: 56517297

BTWnummer: NL 1791 26 350 B02

 

Artikel 3 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ikonic Toys en op iedere overeenkomst gesloten via de webshop tussen Ikonic Toys en de consument.

Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Ikonic Toys niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.

Ikonic Toys zal daarop je een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door Ikonic Toys een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht.

  

Ikonic Toys treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

Ikonic Toys stuurt je uiterlijk bij de levering van je bestelling de volgende gegevens (zodanig dat je ze zelf ook kunt opslaan op je pc):

a. het bezoekadres van Ikonic Toys waar je met eventuele klachten terecht kan;

b. een link naar de algemene voorwaarden, inclusief het herroepingsrecht en hoe je hiervan gebruik moet maken;

c. informatie over eventuele garantie en service na aankoop;

d. de prijs inclusief alle belasting en eventuele verzendkosten, de betaalwijze, en leveringsgegevens;

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Retourneren

Je hebt het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Daar hoef je geen reden voor te geven. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Ikonic Toys geretourneerd dienen te worden. Om gebruik te maken van dit recht dien je contact met ons op te nemen via service@ikonictoys.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten, na het ontvangen van het ingevulde herroepingsformulier en mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Als Ikonic Toys jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd.

Als Ikonic Toys jou in de situatie als bedoeld in het vorige lid alsnog de informatie stuurt over het herroepingsrecht, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je die informatie alsnog hebt ontvangen.

 

Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt. Let erop dat – als je het product wilt terugsturen – het product schoon en in ongeschonden staat blijft. Ook dient de verpakking in goede staat te zijn.

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het ingevulde modelformulier te verzenden naar service@ikonictoys.nl, of in een email aan service@ikonictoys.nl laten weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop.

Van Ikonic Toys ontvang je duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. In de meeste gevallen zal Ikonic Toys je retourzending zelf laten ophalen. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.

In het geval dat je zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij jou. In andere gevallen ligt dit bij Ikonic Toys. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Ikonic Toys bij herroeping

Als jij ons per e-mail laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij je melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.

We zorgen voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product) inclusief eventuele leveringskosten, minus eventuele kosten voor de retourzending (zie artikel 8)

Wij gebruiken voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke jij hebt gebruikt voor je betaling.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Er zijn geen producten uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 11 - De prijs

Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij Ikonic Toys een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Ikonic Toys staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die Ikonic Toys zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Een door Ikonic Toys verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst hebt als Ikonic Toys de overeenkomst niet goed nakomt.

Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van Ikonic Toys in het geval Ikonic Toys de overeenkomst niet goed nakomt.

 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Een partner van Ikonic Toys voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.

De levering wordt gedaan op het adres dat je hebt gecommuniceerd aan Ikonic Toys.

Ikonic Toys voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Je mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal Ikonic Toys door jou betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Ikonic Toys tot het moment van bezorging aan jou (of een vooraf aangewezen en aan Ikonic Toys bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 14 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald bij de bestelling of overeenkomst, moet de volledige bestelling binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn (en zonder bedenktermijn binnen 14 dagen na

Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Ikonic Toys te melden.

Als je niet op tijd aan de betalingsverplichting(en) voldoet, wordt je door Ikonic Toys gewezen op de te late betaling en krijg je alsnog een termijn van 14 dagen om aan de openstaande betaling te voldoen. Indien je ook hier niet aan voldoet, wordt er over het openstaande bedrag een wettelijke rente berekend en is Ikonic Toys gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

Als je klachten hebt over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar service@ikonictoys.nl met een duidelijke omschrijving van je klacht.

Ikonic Toys beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat we dit zo spoedig mogelijk weten.


Artikel 16 - Kortingsacties
Kortingsacties met 'gratis verzending' gelden enkel voor verzendingen binnen Nederland en Belgie. 

 

Artikel 17 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Ikonic Toys heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door Ikonic Toys en slechts voor overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen Ikonic Toys en jou.

Laatste wijziging: 10-08-2015

Real Time Web Analytics